Veel gestelde vragen

Over CNV Senioren

 • Wie zijn of wat is CNV Senioren?

  Het CNV is de op een na grootste vakbond van Nederland. CNV Senioren is een krachtenbundeling van CNV-bonden. Samen zetten we ons in voor de gepensioneerde leden. Het gaat om dienstverlening en belangenbehartiging over onderwerpen die niet rechtstreeks met uw voormalige werk of beroep te maken hebben. Bijvoorbeeld lobby in ‘Den Haag’ voor verbetering van uw koopkracht. Of ondersteuning bij het verplichte ‘keukentafelgesprek’ als u een beroep doet op een zorgvoorziening. Ook organiseert ‘CNV Senioren’ jaarlijks interessante informatiebijeenkomsten in uw eigen regio. Op www.cnvsenioren.nl vindt u de voor u belangrijke informatie!

 • Voor wie is CNV Senioren?

  CNV Senioren is voor iedereen die lid is of lid wordt van het CNV en, als gevolg van (vroeg)pensioen of het ingaan van de AOW-gerechtigde leeftijd, geen betaald werk meer verricht.

 • Waarom bestaat CNV Senioren?

  Gepensioneerde leden delen veel belangen. Uw inkomen blijft ook na uw pensionering belangrijk voor het CNV. Maar als u ouder wordt, nemen thema’s als zorg, welzijn en wonen in belang toe. Door op deze thema’s krachten te bundelen laat het CNV nog beter zien waar het voor staat: een rechtvaardige samenleving met een eerlijke inkomensverdeling en zorg voor elkaar. Solidariteit tussen jong en oud. In ‘Den Haag’, maar ook uw buurt. CNV Senioren: samen sterker!

   

 • Is CNV Senioren een aparte bond?

  Nee, CNV Senioren bundelt de krachten van de CNV-bonden:

  * CNV Vakmensen (industrie, bouw, vervoer, voeding, handel en dienstverlening)

  * CNV Connectief (overheid & publieke diensten, onderwijs, zorg en welzijn) en de

  * CNV Kostersbond.

  Als senior-lid blijft u lid van uw eigen CNV-bond. U blijft dus profiteren van alle ledenvoordelen en informatie van uw eigen sectorbond en daarnaast ontvangt u de informatie van CNV Senioren

   

 • Kan ik lid worden van CNV Senioren?

  U bent van harte welkom als lid van het CNV! U profiteert dan van de voordelen en samen zorgen we ervoor dat wij kunnen blijven opkomen voor uw belangen. Wij schrijven u in bij de bond in de sector waarin u heeft gewerkt. Als u gepensioneerd bent ontvangt u twee keer per jaar de CNV Seniorenkrant. Daarnaast ontvangt u – mits u daar prijs op stelt – de digitale nieuwsbrieven van ‘CNV Senioren’.

 • Ik wil mij inzetten voor CNV Senioren. Kan dat?

  Ja, dat kan! CNV Senioren is zelfs tot stand gekomen door de actieve inzet van leden! Zonder vrijwillige inzet van leden kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden. Zoals regionale bijeenkomsten over interessante onderwerpen of lokale belangenbehartiging rondom de WMO. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan bij de actuele vrijwilligersvacatures, of stuur een mail naar CNV Senioren.

   

Pensioen en AOW

 • Ik heb jaren geleden ergens gewerkt maar dat bedrijf bestaat niet meer, hoe kan ik uitzoeken of ik daar een pensioen heb opgebouwd?

  Gelukkig zijn vrijwel alle opgebouwde pensioenen goed terug te vinden. Alle pensioenfondsen werken namelijk samen om u zo goed mogelijk te informeren over al uw pensioenen, ook al is het lang geleden en u daar misschien maar kort heeft gewerkt.
  Op de speciaal ingerichte website Mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen zijn pensioenoverzicht inzien. U logt in met je DigiD gegevens. U kunt dan precies zien hoeveel u heeft opgebouwd en wanneer u dit krijgt.
  Als u in dat overzicht een pensioen mist, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingpensioenregister , zij kunnen dan voor u uitzoeken waar uw pensioeninleg is gebleven.

 • Mijn vut-uitkering stopt als ik 65 jaar ben, maar mijn AOW krijg ik pas later. Wat adviseert u mij?

  Wij raden u aan eerst contact op te nemen met uw pensioenfonds. Een aantal pensioenfondsen zullen u deze periode toch uitbetalen. Als dat niet het geval is in uw situatie, kunt u misschien gebruikmaken van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW. Deze overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 300% voor echtparen/partners. Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee. U kunt de overbruggingsregeling aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Ik heb niet voldoende AOW opgebouwd omdat ik lang in het buitenland heb gewoond. Kom ik in aanmerking voor een aanvulling?

  Alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt in Nederland ontvangen in principe AOW. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen. Van uw 15e tot de pensioengerechtigde leeftijd bouwt u elk jaar dat u in Nederland woont of werkt 2% van uw AOW-pensioen op. Het is mogelijk dat u geen recht heeft op een volledige AOW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt of omdat u pas na uw 15e naar Nederland bent gekomen. Hebt u een onvolledige AOW-uitkering én heeft u geen of onvoldoende aanvullend pensioen opgebouwd, dan kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering of AIO-aanvulling. Deze aanvullende bijstand wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Ik heb een vriend(in) die ook alleen is, we zijn veel samen, heeft dat gevolgen voor mijn alleenstaanden AOW?

  U heeft een relatie met iemand, maar geen formele verbintenis. Ook wilt u uw eigen huis aanhouden. Bij een duidelijke lat-relatie houdt u uw alleenstaandenpensioen AOW. Als u voor de SVB samenwoont, verliest u het AOW pensioen voor alleenstaanden en krijgt u AOW voor gehuwden.
  U krijgt u allebei het AOW-pensioen voor een alleenstaande als u allebei:
  • een eigen woning heeft, en
  • de meeste tijd in uw eigen woning verblijft, en
  • de kosten van de huishouding gescheiden houdt, en
  • de meeste tijd alleen voor zichzelf zorgt
  Voor de SVB woont u samen als u:
  • samen met iemand van 18 + meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én
  • de kosten van het huishouden deelt óf voor elkaar zorgt.
  Bij delen van de kosten van de huishouding gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. Het moet gaan om meer dan af en toe iets bijdragen. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet meer dan af en toe zijn.
  De SVB heeft een handige folder waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. U kunt natuurlijk ook bellen met CNV Info als u hierover vragen heeft.

 • Ik ben van plan om te gaan inwonen bij mijn kinderen, heeft dat gevolgen voor mijn aow?

  Als u een partner heeft die ook AOW heeft, heeft dat geen gevolgen voor de AOW. U krijgt allebei 50% van het minimumloon.
  Als u alleenstaande bent, krijgt u nu 70% van het minimumloon. De regering heeft in het verleden plannen gemaakt om de z.g. kostendelersnorm te gaan hanteren in dit soort gevallen. Het plan was om alleenstaanden te korten op de AOW omdat u de woonkosten e.d. bij samenwonen immers kan delen.
  Gelukkig is deze kostendelersnorm na veel protesten voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2018. Wat er na deze periode gaat gebeuren is nog moeilijk te zeggen.
  Overigens kan inwonen bij uw kinderen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen.

Belastingen & Koopkracht

 • Ik wil graag fiscaalvriendelijk een bedrag schenken aan mijn kinderen. Kan dat?

  Als u een schenking doet aan uw kind, in geld of goederen, is hiervan in 2016 bijna 5.300 euro vrijgesteld van belasting. Maakt u dus 5.000 euro over in 2016, dan hoeft uw kind daarover geen belasting te betalen. Aan uw kleinkinderen mag u 2.122 euro belasting vrij schenken. Dat bedrag mag u ook belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld een broer of zus of iemand anders. Er zijn onder voorwaarden hogere bedragen belastingvrij te schenken aan uw kinderen; de medewerkers van CNV Info kunnen u daar meer over vertellen.

 • Ik heb veel zorgkosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Kan ik die nog aftrekken?

  Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. Aan de aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De medewerkers van CNV Belastingservice kunnen u hierbij helpen. U kunt via CNV Info een afspraak maken voor hulp bij uw aangifte.

 • Ik moet een grote uitgave doen maar ik heb een laag inkomen en kan dit eigenlijk niet betalen.

  Soms moet u plotseling een grote uitgave doen. Bijvoorbeeld omdat uw verwarming kapot is of u een nieuwe bril nodig heeft. Als uw inkomen te laag is om deze uitgave in één keer te betalen, kunt u soms een extra vergoeding van uw gemeente krijgen. Deze vergoeding heet ‘bijzondere bijstand’. Deze moet u zelf aanvragen bij uw gemeente.
  Voor bijzondere bijstand gelden enkele voorwaarden:
  • U heeft te weinig inkomen en/of vermogen om noodzakelijke kosten zelf te betalen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een dure auto.
  • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. Ook bij een AOW-pensioen kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.
  • De kosten zijn echt noodzakelijk en u kunt ze op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Dus ook niet via een verzekering die u af had kunnen sluiten, of via een subsidieregeling.

  Enkele voorbeelden van deze kosten:
  • extra kosten vanwege een ziekte of een beperking;
  • kosten voor een wasmachine, koelkast of ander huishoudelijke apparatuur.

  Belangrijker is wat u zelf nodig heeft. Dat hangt af van uw omstandigheden. Bijzondere bijstand is een regeling-op-maat. De hoogte is afhankelijk van de kosten die u maakt. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms een deel.
  Let op: het is belangrijk dat u eerst toestemming vraagt aan de gemeente voordat u de uitgave doet. Bijzondere bijstand na aankoop wordt vrijwel nooit gegeven door de gemeente.

 • Ik heb altijd veel zorgkosten, een gedeelte kan ik wel aftrekken van de belasting, maar ik moet dan tot volgend jaar na mijn aangifte wachten voordat ik het geld terug krijg. Kan ik dat eerder krijgen?

  Uw uitkeringsinstantie houdt elke maand belasting in op uw uitkering of pensioen. Omdat deze wordt berekend op basis van het bruto-inkomen, zonder met allerlei aftrekposten rekening te houden, kan het zijn dat maandelijks te veel wordt in gehouden. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen als u veel aftrekposten heeft. Denk aan aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek, alimentatie en bijzondere uitgaven zoals de ziektekosten.
  Een belangrijke aftrekpost hangt samen met de specifieke ziektekosten. Het bedrag aan buitengewone lasten boven de daarvoor aangegeven drempel is immers fiscaal aftrekbaar. U kunt door middel van een voorlopige aanslag een deel van deze kosten al terugkrijgen in het lopende jaar. De CNV belastingservice kan u daarbij helpen, u kunt een afspraak maken bij CNV Info.