04 januari 2017

Column CNV-voorzitter: een helder nieuwjaar gewenst!

Groei, vooruitgang, opgaande lijnen, betere cijfers. Maar ook onzekerheid, onrust, onvrede en dalend vertrouwen. Vraag twee mensen om een samenvatting te geven van het afgelopen jaar en de kans is groot dat je twee totaal verschillende verhalen krijgt. Voor mij is 2016 dan ook een jaar waar ik met een heel dubbel gevoel op terug kijk.

Nieuwsbepalend het afgelopen jaar waren de Brexit, de verkiezingsoverwinning van Trump en de vluchtelingencrisis. Evenals de aanslagen waar wij tot vlak voor Kerst mee te maken hadden in onze buurlanden en waarvan ik die in Brussel van nabij heb meegemaakt.

Tegelijkertijd regende het afgelopen jaar ook juichende berichten over de economie in Nederland, de aantrekkende werkgelegenheid en het herstel op de huizenmarkt en in de consumptie. Het gaat goed, zo hoorden we uit heel veel monden. Het huishoudboekje van de staat lijkt op orde en het bedrijfsleven heeft er weer vertrouwen in.

Maar dat optimisme bij het kabinet en het bedrijfsleven wordt niet gedeeld door de mensen die hun vaste baan hebben moeten inruilen voor een onzeker contract. Het wordt niet gedeeld door jongeren die van het ene flexbaantje naar het andere hoppen. Het wordt niet gedeeld door gepensioneerden voor wie korting op hun pensioen dreigt. En hoewel het kabinet met ferme wetten als de DBA en de WWZ helderheid wil scheppen, blijkt dat nog te weinig in de praktijk. Met de verkiezingen in zicht, ligt er dus nog een enorme taak voor het nieuwe kabinet.

Wat ik voor het komend jaar daarom wens is: heldere besluiten over een eerlijke arbeidsmarkt. Helderheid over de spelregels op de arbeidsmarkt. Werk is immers meer dan inkomen, werk moet ook broodnodige zekerheid geven. Bij het CNV blijven we ons daar ook komend jaar hard voor inzetten. Dat doen we aan de overlegtafels in de polder, dan doen we door goede cao’s af te sluiten voor onze leden, maar ook door – samen met onze vrijwilligers – hulp en assistentie te bieden. Bijvoorbeeld met de belastingservice en de keukentafelgesprekken.

Ik wens iedereen een gezegend Nieuwjaar.

Maurice Limmen, voorzitter CNV