09 november 2016

CNV: mantelzorger verdient meer steun

CNV voorzitter Maurice Limmen: “Wanneer de huidige verlofregelingen niet worden aangepast, gaat overbelasting van werkende mantelzorgers leiden tot uitval op de arbeidsmarkt. Zij verdienen meer steun en betaald verlof. Dat is niet alleen in belang van de mantelzorger, maar in het belang van ons allemaal.”

Limmen: “Het merendeel van de mantelzorgers is jonger dan 65 jaar. De kans is groot dat zij zorg combineren met een betaalde baan. Het CNV vindt dat de huidige verlofregelingen voor deze groep te beperkt zijn, omdat deze regelingen wel recht op tijd regelen, maar dit is niet betaald.”

Limmen: “Wij pleiten daarom al langer voor een betaalde verlofregeling die een inkomen verschaft aan mantelzorgers die minder of niet kunnen werken door de langdurige combinatie van werk en zorg.”

Overbelasting mantelzorgers

Bijna twee miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder verlenen mantelzorg. Dat blijkt vandaag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal mantelzorgers in Nederland.

“Het is geweldig dat mensen de zorg voor hun naasten zelf oppakken.” Aldus Limmen. “Maar ik maak me grote zorgen of de zorgtaken behapbaar zijn voor mensen. Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan het verlenen van zorg als zwaar of zelfs overbelastend te ervaren. De druk om zorg te moeten combineren met andere taken -bijvoorbeeld een betaalde baan- is dan erg zwaar.

Mantelzorg betekent volgens het CBS dat iemand langdurig zorg verleent aan een naaste (bijvoorbeeld een familielid). De zorg duurt dan minimaal 3 maanden of tenminste 8 uur per week.

SER adviseert zorgverlof onder de loep te nemen

Eind oktober publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER), waarin ook het CNV is vertegenwoordigd, zijn advies ‘Een werkende combinatie’. Daaruit bleek dat werk, leren en zorg voor bijvoorbeeld kinderen en familieleden steeds meer naast elkaar lopen. Een hogere levensverwachting en langer zelfstandig wonen zorgen daarbij voor een hogere zorgvraag. Eén van de adviezen van de SER (pagina 57/58) is om verder te onderzoeken hoe de huidige vormen van verlof voor mantelzorgers verbetert kunnen worden en hoe dat gefinancierd zou moeten worden.

Wilt u reageren op dit artikel? stuur een mail naar senioren@cnv.nl!

Lees meer over de inzet van het CNV om de regelingen voor mantelzorgers te verbeteren

Ook interessant voor u